båda

Politiet melder vd 18 tiden lørdag: En bil kjørte i grøfta i Bådalsveien.. Fører klarte å få kjøretøyet opp på vegen igjen. Vedkommende hadde kjørt fra stedet. En mann i kjøretøyet. Han fremstår som uskadd. Politiet rykket ut for å få kontroll på fører og får få klarlagt forholdet. ( BN)
hvik

Ellers tar man seg en hvil hvorsomhelst i Averøy. Her Tøvikveien lørdag. ( BN)