gaasoe mar

Da er store flokker med grågås kommet opp fra overvintringsstedene i Danmark, Tyskland og Nederland. Noen kommer fra Spania. Rundt 1. april kom det store trekket som er etter ruten i alle år. Noen overvintrer på kysten av Nordmøre. Gåsa er mange steder en plage for landbruket der den eter opp store mengder gras og etterlater like mye dritt i det som skal bli fór til dyr. Gåsa er jaktbar fra 10.august til 23. desember, men litt tidligere i Troms og Finnmark. Bildet er fra tett ved Atlanterhavsveien. ( BN foto)