zeu

Kvittet seg med losen: Kjemikalietanker " Zeugmann" kom fra Valsneset i Trøndelag og gikk sørover. ( Foto; Geir Tøvik)
zeu ems

" Eems Sun" fra Nederland  kom fra Bjugn og seilte ut Griphølen . Toppvær for losene i dag. Den gikk sørover, men snudde  ved Ona og satte kurs utaskjærs nordover. ( Foto: Geir Tøvik)