poliz

Et bilde som er blitt 50 år gammelt og viser ansatte på Kristiansund  politistasjon i 1974. Den gangen holdt de til i Tinghuset på Kongens  plass etter å ha flyttet fra  Festiviteten. Den historiske samlingen ved politistasjonen i Kristiansund ble av Møre og Romsdal politidistrikt v/ politimester Ingar Bøen deponert til Justismuseet i 2023.