1994

Ikke mange husker at bomstasjonen på Atlanterhavsveien ble ranet i 1994. En gjeng med en grønn Ford Fiesta truet til seg 5500 kroner med våpen fra betjeningen  som satt i boden på bomstasjonen den 14. februar  1994. 4 ungdommer ble litt etter pågrepet for dette. I 1999 ble bomstasjonen avviklet da ompengedelen av Atlanterhavsveien var nedbetalt. ( Arkivfoto BN)