svalbard bn

For å øke rekkevidden til redningshelikopterne er flere av Kystvaktens fartøy bygget slik at de kan fungere som en flytende "bensinstasjon" på havet. Her øver "KV Svalbard" og redningshelikopteret Sar Queen på "Helicopter in flight refueling" (HIFR) denne uka. KV " Svalbard" er levert i 2001 , og var det første norske skipet som  klarte å seil etil Nordpolen. ( Foto: Kystvakten)