12b

Også i dag her det vært avbrenning av gammelt gress på en holme ute i Smøla et sted i regi  av Statens naturoppsyn. Det var godt synlig fra mange steder sørover Nordmørskysten. ( Foto:Leif Magne Andersen)
45000

Røyken utafor Kristiansund og Averøya mandag ettermiddag. ( BN foto)