vange

Alle bygder har vel et bedehus. Bildet her er fra Vevang der det var sangmøte i går søndag. Denne vinterkvelden var det Inger-Lise og Asmund Smenes fra Averøya som var på besøk med musikk og sang sammen med andre aktører. Det er ukjent når bedehuset her er bygd, men tyske tropper på  det militære støttepunktet  ovenfor hadde innkvartering her under krigen. Også Losjihuset i nærheten var brukt av tyskerne. ( Foto:Boa/ BN)