wll 2

Haltbakk Bunkers AS primære leveringsmåte er fra sjøgående bunkerstankskip. I tillegg har selskapet en rekke tankbiler spredt i Norge for mindre leveringer og landbasert industri. De har 12 fartøyer -Her " Haltbakk Viking" ved kai på Goma.( Foto: Geir Tøvik)

wll 1

" Wilson Gdynia"  tok los i formiddag og den kom fra Esbjerg og den skulle til Skretting i Averøy. ( Foto:Geir Tøvik)