bergerbr

To like redningsskøyter , " Erik Bye" og " Bergen Kreds", begge levert 1997  ligger ved stasjonen i Kristiansund i disse dager. Om " Bergen Kreds" skal stasjoneres her er ukjent. Ombord i sistnevnte ble det motorhavari og brann i 2004, og den ble reparert på Bømlo. Arbeidet ble komplisert ved at motorene måtte tas inn og ut i skutesiden. Men siden båten er bygget i sandwich materiale, måtte båten stå i tørre og varme omgivelser under hele dette arbeidet. Alle arbeidene ble kontrollert og godkjent av Det Norske Veritas. ( Foto: Geir Tøvik)