bug

Her har det skjedd ting siden 1962 da Widerøe fløy over byen en hel dag og tok bilder. Dette er Brunsvika ved dagens Storskarven slik det en gang var. Med Reperbanen og utejernbane til tvinnemaskinene når ekstra lange tau skulle lages. Ved sjøen her bodde f.v.familien Grip, Naas , Knudseth. Sandbukt, Aasgård og Hage. Lagerbygget med rødt tak er Nordmøre Meieri sitt bygd 1959. Den store utbygging av boliger i områdene oppom her begynte i 1976 ( Alkeveien og de andre fuglenavnveiene.)