melo

I 1910 ble det laget en hengebru over sundet mellom Bentnesset og Meløya på Gomalandet.  Her en dame på brua mellom 1920-1939 som Georg Sverdrup har fotografert.   Nygården i bakgrunnen ble oppført av eieren av Bentnesset som arbeiderbolig. Vi ser klippiskla oppe ved boligen.  Ny bro til Meløya ble tatt i bruk fra 1. september 1939. Hengebrua ble revet en tid etter 1939. ( Nordmøre Museum)
melo 17

Her i 2017 ble Meløybru nr 2 fra 1939 kuttet og tatt ned da ny bru med akseltrykk som tar alle vanlige kjøretøyer kom på plass. ( BN arkivfoto)