Om slavefart i ”Skipshistorisk” i kveld
Historiker Roar Løken har satt trekanthandelen mellom Danmark-Norge, Vest-Afrika
og de vestindiske øyer som tema for foredraget som presenteres i foreningens
lokaler i Loennechengården på Vågekaia i kveld.
sleib
 
Roar Løken har gitt ut to bøker om temaet, den siste kom på ettersommeren i fjor.
Med to bøker bak seg om temaet vil det nok ikke mangle på spennende historikk fra
en noe fjern tid.
FB IMG 1704982188640
Fram til Danmark-Norge i 1792, som det første landet i Europa, avskaffet
slavetransporten, hadde denne lille nasjonen stått for transport av om lag 100.000
slaver over Atlanterhavet når det dansk-norske vedtaket trådte i kraft 11 år senere.
Dødsraten blant slavene under transporten over havet var på ca. 10 %.
Trekantfarten som gikk i regi av Det Vestindiskguineisk Kompagni og reisene tok
utgangspunkt i København. Trekantfarten var lagt opp slik at man med de valgte
reiserutene utnyttet best mulig strøm og vindretninger og skipene hadde last på hele
rundturen.
Fra København til de danske kolonier på Afrikas vestkyst ble det fraktet våpen, krutt
og brennevin. Dette ble solgt eller brukt som oppgjør til afrikanske stammer. De
gjerne krigførende stammene leverte krigsfanger og elfenben til de danske
handelsfortene, krigsfangene (slavene) ble eksportert til de danske koloniene på den
andre siden av Atlanterhavet mens elfenbenet fulgte skipet tilbake til København. Fra
de danske koloniøyene i Karibia lastet skipene gjerne sukker fra de store
sukkerplantasjene hvor slavene var arbeidsstyrken.
Om slavefarten over Atlanterhavet var forbudt var det i Dansk Vestindia fortsatt tillatt
med handel av slaver innad i kolonien. Her var slaveri tillatt helt fram til 1848.
Vel møtt til et spennende og meget interessant foredrag.
Som vanlig er det fri entré for medlemmer i foreningen. Andre må betale kr. 100 for å
følge møtet.

Dørene i ”Skipshistorisk” i Loennechengården åpnes klokken 18 og møtet starter kl. 19