Vindparken på Smøla har i alt 68 turbiner som gir en årsproduksjon på 356 GWh, nok til å forsyne 17 800 norske husstander med strøm. Vindparken ligger i et flatt og åpent terreng 10-40 meter over havet.

Vindparken er bygget i to trinn. Første byggetrinn med 20 vindmøller ble satt i drift i september 2002, mens andre trinn med 48 vindmøller ble satt i drift i september 2005. Rotorene har diameter fra 76 til 82,4 meter, og høyden på tårnene er 70 meter.

smoelen moelle

Vindmøllene er synlig fra " land" også der de ligger rundt 40 km nord  for Kristiansund/ Averøy. Nå skal de ifølge Statskraft skiftes ut eller revoveres grunnet alder. Smøla var Europas største vindkraftanlegg på land da det ble satt i drift, og denne vindparken var Norges største frem til 2017. ( BN foto)