nordog ne

Den dårlige nyheten om at Nordmørskafeen i Kristiansund stanset driften etter 66 år, slo ned som en bombe 5. oktober 2018. Nok en viktig kulturinstitusjon her i byen  ble borte. Kun et skilt er tilbake.   ( BN foto)

nordog 2