Det ble andre boller i fjøråsteinain på Averøya etter hvert også. Onsdag er det stor aktivitet ved tidligere klippfiskberg og rusplasser i Rødsandbukta. I dag er det ekstra stor aktivitet ved kaiene til Averøy Næringspark og utfor land. Riggen " Transocean Enourage" er slept nærmere Averøya. 
ainners kai

" Akofs Seafarer" la til kaia her ved 11 tiden torsdag. Riggen og to sikringsfartøy er litt lenger ute på fjorden. Alt i alt utstyr for svære beløp " utfær lainna". ( BN foto)