Det foregår store veibygginger innover fjorden mellom Nordmøre og Trondheim. Prosjektet omfatter bl. a.  prosjektering og bygging av 12,8 km ny 2-feltsveg fra Betna til Hestnes ved Valsøyfjord. Vegen vil få en strekning på ca. 9 km med fartsgrense 90 km/t. I tillegg til vegbyggingen består anlegget av 12 konstruksjoner med lengde fra 11 til 136 m. Arbeidet skal utføres som totalentreprise der prosjekteringen inngår i leveransen. Arbeidet pågår for fullt, og vegen skal stå ferdig høsten 2024. Da blir svingene histore mot Liabø i Heim kommune. 

betna c

Her et glimt fra Betna og prosjektet der. ( BN foto)

trh vin

Mellom Staurset og Stormyra på E 39 i Heim ( Vinjeøra)  kommune skal det bygges 10,5 kilometer ny veg, med bredde på ni meter. Oppstart blir i 2024. Dette er en vanskelig strekning som delvis er smal. ( Statens Vegvesen)