kaas 1

Mange hadde tatt turen til Kårvåg bedehus lørdag der Nordmøre og Romsdal Indremisjon hadde stelt i stand  misjonsmesse og basar . Her var både åresalg, basarbord, tombola, klippfiskbingo og kafe. I tillegg kom selvsagt taler og sang og musikk innen kristelig sjanger. ( BN) 

kaas 2

Flotte premier og folk tok lodd. Bare åresalget innbragte rundt 25.000 kroner i dag. ( BN)