nord gr

Luftfoto fra Nordlandet med Dalegata-Grendahlsgata og Kvernberggata. KBBL hus er  under bygging i Kvernberggata 31 t.o.m 37 . På bildet er Nordsundbrua 26 år gammel. Den ble byttet ut i 1979. Samtidig ble tunnelen gjennon Bjønnahaugen sprengt vekk. Vanndammen på bildet forsynte i sin tid området med vann. Mulig bygd på slutten av 1800 tallet tre gutter har druknet i dammen. Etter krigen ble det ikke bruk for vanndammen her. Bassenggata ble forøvrig bygd under krigen og var øverste gate i brakkebyen på Nordlandet. ( Foto: Widerøes flyveselskap)