tbv

Brannvesenet i Trondheim er på alarm fra Hornemannsgården i Trondheim sentrum ved 17.15 tiden torsdag .Hornemansgården ligger på Torvet i Trondheim og er et av byens store 1700-talls trepaléer som fyller et helt kvartal. Gården fremstår i dag som et flott aktivitetssenter, tilgjengelig for alle. Lite ønskelig med brann her som Stiftsgården.( Foto: Hilde Anita Angvik)