stat svegge

Brua over Sveggesundet er 50 år den 1. juni. Fylkestinget prioriterte i 1968 anlegget «Bruer Ytre Averøy med tilstøtende veier» som fylkesveianlegg, og etter arbeid i årene 1970-73 vart bruene med tilstøtende veier ferdig og avlevert som fylkesveg, 1. juni 1973. Her i Sveggsundet da brua ble åpnet. Regnet var også med på åpningsdagen.  Selv om det var felles åpningsseremoni, var bruene Sveggebrua, Busundbrua, Årviksundbrua og Gaupsundbrua likevel ferdigstilt på forskjellig tidspunkt. Den første brua var ferdig i 1971 og den siste i 1973. Ifølge avisreferatene fra den gang «var den samlede investeringen til de fire bruene på 12 millioner kroner. ( Foto: Statens vegvesen)