sykkels 1 edited

Denne sykkelen har stått ute ved småbåthavna i Donkarsundet på Gomalandet en ukes tid om noen savner noe slikt opplyser en leser til Brunsvikanet. ( Foto)