brygga i g

Alle kommuner har nærmest et bygg i stil med " dei gamle Ausblokklanda" . Brygga ved Nordsundet som i sin tid tilhørte Astra fiskeindustri står godt , og er Kristiansunds bidrag til den sjangeren.  Den er bygd i 1886 og har gjort sin misjon i byens fiskerihistorie. Her ambulansebåten fra Smøla som er i betraktelig bedre stand. ( BN)

brygga hust

Hustadvikas bidrag ligger trolig blandt eneboliger på Hustad. ( BN)