rauch sjark

Ved 17:30 tiden søndag oppstod en voldsom røykutvikling fra en fiskesjark i Låvøyfjorden utafor Bjellvågen. Det så etter hvert ut at dette kom fra eksossystemet. Etter hvert kom en mindre båt og fikk buksert sjarken til land i en av småbåthavnene som er der. ( BN foto)