Bunkere fra krigstiden finnes på de forunderligste plasser innover fjordene. Langs Sunndalsfjorden og Tingvoll finnes en rekke store og små slike festningsanlegg. På andre siden av Tingvoll mot Surnadalsfjorden finnes også slike stillinger. 
rov 1

Her ved Aksneset ved Vågbøen mot innløpet til Surnadal og Ålvundfjorden finnes en slik stilling. Trolig har det vært en feltkanon her og en liten ammo bunker. Om denne var satt opp med mannskap i en brakke like ved er ukjent. ( Foto: Jan Harry Røv)
rov 2

Utsikten mot fjorden var upåklagelig . ( Foto: Jan Harry Røv)

rov 3

Her er denne kanonstillingen på Aksneset. Også ved Sunndalsfjorden var det bunkere. Veien gjennom Gylhamrene var underminert med sprengstoff. ( Kart Finn)

rov 4

I Tingvoll holder Krigsminnelaget å rydde ut og drenere denne store bunkeren i sentrum av Tingvoll. ( Regelbau 105 Neu)  En annen sjelden samling av byggverk fra denne tiden Regelbau 502 kan kanskje bli nedbygd av boligplanlegging i sentrum melder interesserte til Brunsvika net. Håpet er å unngå denne ødeleggelsen av krigsminnesmerket. ( Foto: Jan Harry Røv)