kystrute svart

"Havila Capella"i Kystruten  ved Svartoksen på Hustadvika 1. mai. Fint seilingsvær på en av norges verste havstrekninger. Flott skip med batteripakke der man kan manøvrere i havner i 4 timer med elektrisk framdrift. ( BN)

kyst 2

Gasstankeren Seagas Loyalty tok los inngående i Griphølen på vei til Stjørdal og fra Teesside på østkysten av England.( Foto:Geir Tøvik)

kyst 22

Roroskipet " Misida" kvitterte losen ved Stavneset og seilte videre inn til Hydro Sunndal på eget farledsbevis.
Den går her fast mellom aluminiums fabrikkene her på Vestlandet og kontinentet.( Foto: Geir Tøvik)