maipaa 2

Averøy kommune hadde et arrangement i kommunehuset på Bruhagen på 1. mai. Blandt annet holdt fylkesorfører Line Hoem tale for dagen ( t.h) i bildet. Ordfører Ingrid Ovedie Rangøynes til venstre. Innbyggere som kom fikk fin bevertning i kommunens regi. ( Foto: Magnar Heggeset)

 

maipaa

Marit Uran Utheim, leder i 1.mai kommiteen i Averøy overrakte blomster til Ragnar Vassgård for 40 årsmedlemskap i Arbeiderpartiet i kommunen. ( Foto: Magnar Heggeset)