havnes 6

En og annen båt fra utlandet er å se her i Kristiansund. " Festina Lente" er fra Belgia, men seiler med svensk flagg. Lå på Gjestebrygga i Vågen denne onsdagen. Pleasure craft står det om den. ( BN)

havnes 2

Arbeidsbåtene er omtrent like gred som lang. "Safir" lå ved Vågekaia. Frøya rederi. ( BN)

havnes 1

"Øyvakt" var innom med en pasient i løpet av dagen. Senere vil ambulansebåten legge til på Rensvik før pasienter må kjøres 50 km til nytt sykehus på Hjelset i Molde. ( BN)

havnes 3

" Scan Trans". Tankbåt tilhørende Grøndtvedt A/S på Brekstad. Er bygd 1970. ( BN)

havnes 4

Kystbunker tilhørende Haltbakk . Ble forlenget i Polen for rundt 10 år siden. ( BN)

 

havnes 5

16 meter lang og 11 meter bred, " Frøy Junior" bygd 2020. ( BN)