haa 1

Da er den 168. Rørosmartnad over for denne gang. Som vanlig har det vært stort besøk, også med hestesleder fra Sverige. Martnaden startet så smått i 1854. Rundt 30000 mennesker hadde Røros som sitt handelssentrum i 1850. Etterhvert gikk handelen nedover, og man mente at Rørosbanen (åpnet i 1877) skulle gjøre martnan overflødig, men de nye mulighetene som jernbanen førte med seg når det gjaldt lettvint transport til Røros førte derimot til et oppsving da tilbydere av nye varer kom til.( Foto: Hilde Arntzen, Orkanger)

haa 2

Man regner med at 70000-80000 har vært på makedet i Røros som ligger rundt 700 m.o.h. Det er derfor et viktig handelstreff for fjellbyen. ( Foto: Hilde Arntzen) 

haa 3

Fra hovedgaten og salgsboder oppover mot den spesielle kirken. ( Foto: Hilde Arntzen)

haa 4

Røros står på verdenarvlisten  og hadde  3 836 innbyggere per 1. januar 2022. Grunnlaget for Rørossamfunnet var bergverksbedriften Røros Kobberverk og byen omtales følgelig som Bergstaden. Det er store kulturinteresser knyttet til byen. ( Foto: Hilde Arntzen)

'haa 5

Glimt fra handlegatene under Martnaden. ( Foto: Hilde Arntzen)

haa 6 tr

Musikk hører selvsagt med selv om det kan være kalde fingere til slikt. ( Foto: Hilde Arntzen)

haa birk

Røros er et spesielt sted i landet her oppe på viddene hvor folk sleit med å ta ut kobbermalm .Røros Kobberverk regner sin oppstart fra 1644 og de holdt på til 1977. I 333 år var gruvene den viktigste bergverkindustri Norge har hatt. I dag er det omvisninger i gruvene langt inn på fjellet.( Foto: Jan Helge Birkelund)