41024

Det ble stille om tilfluktsrommene igjen her i byen. I  Hollendergata er et slikt fjellanlegg som bygget av tyskerne under krigen. Det var marinen sitt .Etter krigen er det satt inn nye dører. Det er alt. Det går an å komme ut en dør på andre siden av haugen. Etter krigen var det en mengde rom etter okkupantene ikke minst i Karihola. (BN)