202 bn

Ikke hver dag slikt utstyr er å se på henger på  Averøya. Dette er en Volvo bandvogn som heter BV 202 og er bygd i Arvika i Sverige fra 1964 til 1981. Forsvarskomiteen på stortinget vedtok i mars 2002 å selge vognene til det private markedet etter at forsvaret noe tidligere hadde begynt å hogge opp slike vogner. På 1970 tallet var det egne kurs for å reparere slike i forsvaret. Kurset het Rep bandvogn 202 og foregikk på Hærens våpentekniske korps og øvningsavdeling på Helgelandsmoen ved Hønefoss. ( Foto: Magnar Heggeset)