4594 bileiere i Norge skal 19. januar ha fått digital melding fra Forsvaret om forberedt rekvisisjon av privateide kjøretøy. Dette bidrar til at Forsvaret har tilgang til nødvendige ressurser i en krigssituasjon.Praksisen er hjemlet i lov om militære rekvisisjoner fra 29. juni 1951.
dekk bn

Hvor mange her på Nordmøre som har fått melding er ukjent. Også på 1970 tallet fikk mange bileiere melding om slik forhåndsrekvirering . ( Arkifoto BN)