Smøla - en fiskeri- og havbrukskommune i stadig vekst
Torsdag kveld er det klart for et nytt møte i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre. Foredragsholderen er næringsrådgiver i Smøla kommune, Einar Wikan, for øvrig et kjent ansikt i byen spesielt når ”Smølabonan” markerer seg i Kristiansund
under Smøladagan. Nå kommer Wikan ens ærend til ”Skipshistorisk” for å fortelle om næringslivet på Smøla knyttet til satsinger innen fiskeri, industri og havbruk. På Smøla har havbruk, som i mange kystkommuner, vært den mest voksende næringsveien på de siste tiåra.
joerge
På Smøla er det i dag 300 direkte sysselsatt i oppdrettsnæringa. SalMar, Mowi og lokaleide Nekton er de største aktørene, og Smøla kommune har fått mye ros for å ha vært tidlig ute med å legge til rette for gode lokaliteter for næringa. I tillegg er Promek en hjørnesteinsbedrift med vel 50 ansatte, og som produserer båter til næringa.
Innenfor fiskeri har Smøla kommune og Kristiansund og Nordmøre Havn gjennom flere år satset på å legge til rette for næringsarealer og gode havneforhold.På Smøla er det i dag mottak for hvitfisk, pelagisk fisk, hvalkjøtt og krabbe.Som vanlig er det fri entré for medlemmer i foreningen. Andre må betale kr. 100 for å følge møtet.
Dørene i ”Skipshistorisk” i Loennechengården åpnes klokken 18 og møtet starter klokken 19.