las 1

Da går det mot slutten for denne førjulstiden i Alti Futura for utsalget som Dagfinn Larsen m/ frue har av pølsevarer og annet. Da vi hastet forbi fikk vi vite at det har vært en skikkelig bra handelstid. Varer var det faktisk mangel på nå , men mulig er det åpent så lenge det finns noe igjen. Noe sluttdag helt eksakt ble ikke antydet. ( BN)