havs 4

I kveld ved 22.30 tiden er det vintersoverv på den nordlige halvkule her på krigsplaneten. Da er dagen i dag den mørkeste. Det blir sikkert skikkelig uværsbolker ennå noen ganger før det blir vår. Bilde fra storm på Atlanterhavsveien der isbilen durer med bjeller eller var det  musikk fra Norge rundt for å selge is.( BN arkiv)