gunk 1

På  Bremsnes er det åpnet et nytt gatekjøkken. Iwona Zawislak ( bildet) og Gunnar Kvarsvik står bak tilbudet, og de har litt av hvert på menyen og som er å vente finnes på et slikt gatekjøkken. Det var en ganske ny vogn med moderne nye redskaper for siik drift. Mange har vært innom og handlet siden åpningen sist lørdag. ( Foto Boa/BN)
gunk 2

Vogna er ved ungdomshuset på Bremsnes  tett ved Averøyveien FV 64. ( Foto: Boa/BN)