fredr

Fiskeridirektoratet ( FDIR) er på hugget i forbindelse med hummerfisket. KV Nornen har gjennomført ressurskontroll på Hvaler og Fredrikstad med fokus på sanketeiner for hummer. Resultatet har vært nedslående med 22 anmeldelser for fiske av hummer under minstemål og over maksimumsmål. ( Foto: FDIR)