En og annen gang klarer sjødyr som hval å floke seg inn i tauverk og annet. Søndag 20.11.22 fikk fiskeridirektoratets båt " Fjordgyn" melding om en knølhval som hadde vaset seg inn i et drivanker på Kvænangen.

rind 1

Å baske med en knølhval kan være litt av en jobb. Den kan bli 16-17 m eter lang og veie 30-40 tonn. Her har mannskapet fått tak i hvalen .( Foto: Fiskeridirektoratet)

rind 2

Her drivankeret før de klarte å befri den stakkars hvalen. Den lever av krill, men også sild og lodde. Bra jobba av mannskapet på " Fjordgyn". ( Foto: Fiskeridirektoratet)

rind ksu

Her er " Fjordgyn"  som er levert i år fra verftet på Stord. Båten er en aluminiums katamaran som skal eies og driftes av Norled AS på vegne av Fiskeridirektoratet. Den  brukes som oppsynsbåt langs kysten til kontroll av fiske, rydding av tapte fiskeredskaper og innsamling av kystdata. Bildet er fra  Kristiansund havn. ( Arkiv Brunsvikanet)