Metalldetektorforsøk i de oppgravde grøfter på Bremsnes.

Søndag gjennomførte Møre Detektorlaug sammen med arkeolog fra Møre og Romsdal fylkeskommune et søk med metalldetektorer i det området der det er gjennomført arkeologiske registreringer.
juli
Dagens funn ble gjort av Julius Loennechen som fant en flott sølvmynt.( Foto : Fylkeskommunen)
jul 2
Her det flotte funnet som er en tysk mynt fra 1500 tallet.( Foto: Fylkeskommunen)