german 196

Et krigsminne ved fyrlykta på Skjærtangen på Innlandet. Stilling for maskingevær brukt av tyskerne og som de forlot for 77 år siden. Colt mitraljøse 7,92 mm som var laget på lisens i Norge. 1800 stykk var beholdningen som tyskerne tok som krigsbytte i 1940. ( Foto:Boa/BN)
germa 2

På 1960-70 tallet var det ofte tyskere på ferie og så på stedet de hadde vært under krigen sammen med barn og barnebarn. Her fra  Finbrødet på Innlandet der noen tyskere var for å se på gamle trakter. ( BN arkiv)