waf t sjeo

Håndvåpenskyting er en del av den daglige kystvakttjenesten. Å kunne håndtere håndvåpen på en sikker og trygg måte er en grunnleggende ferdighet for ethvert befal. Under dagens håndvåpenskyting på dekket av  KV "Barentshav"  har det vært fokus på årlig skyteprøve. ( Foto: Kystvakten Norge)