rigg dra

Da ha riggen " Deepsea Stavanger " reist fra Bremsnesfjorden etter 6 døgn med vedlikehold på systemer ombord. Ved 23 tiden torsdag er den kommet noen kilometer nord for Kristiansund. Hvor den skal nå er  ukjent. Den går for egen maskin ut i havet. ( BN)