Det er funnet et skibsvrak på bunnen av Trondheimsleia under legging av fiberkabler mellom Nordmøre og Trøndelag. Det er firmaet Seaworks som kartlegger traseenfra Edøya og nordover. 
skip fjo
" Fjordkabel" har kommet over et skipsvrak på 263 meters dyp i leia ikke langt fra Tjeldbergodden. Mannskapet  sier til Brunsvikanet at  det så ut til å være en lang båt. De har filmet vraket eller restene med ROV.  Det er firmaet Rem Ocean fra Frei  som har ROV utstyret de bruker ombord.( Foto: Håkon Bloch)
skiphavn

Her bilde av stedet utafor Skipnes på Skardsøya i Aure. Hvilket skip dette er er ukjent. ( Foto: Seaworks)

I 1999 ble det i forbindelse med mulig gassledning fra Tjeldbergodden i Aure til Norske skogs anlegg i Trondheimsfjorden gjort en kartlegging av bunnen der en rekke vrak ble fiunnet.  Alt fra gravemaskiner mistet fra båt til skip ble funnet. SIDE 27 Arkeologi PDF