fiskeboo kv

Kystvaktskipet "Bison" er på patrulje på Finnmarkskysten og vi ivaretar samtidig den statlige slepeberedskapen i området. Vi tar også mindre fartøy på slep når ikke sivile aktører er tilgjengelig. Denne natten var det ett fiskefartøy på 70 fot som trengte assistanse 50 nm nord øst av Vardø. Det var " Bakke jr" som er registrert i Averøy. Fiskebåten ligger på feltet nå i kveld og alt er OK. ( Foto: Kystvakten)