nord k

KV Nordkapp ( lengst unna på foto) ble i dag kommandooverført til Marinen, og skal fortsette tjenesten for Sjøforsvaret også i 2023. Kystvakten ønsker KNM Nordkapp lykke til videre på ferden. KV " Svalbard" nærmest.(  Foto:Kystvakten Norge)