Det jobbes så det dundrer i hus rundt Bremsnesfjorden om dagene. Riggen " Deepsea Stavnger" som ligger her midlertidig  er levert fra Korea i 2010. Under oppdrag er det litt av et dieselforbruk for å ha nok strøm til operasjoner ute på feltene .

diesel

Riggen her har 8 dieselgeneratorer og bruker 48 tonn diesel  tilsv. 40800 liter i døgnet når det bores ute på havet. Utslippet på 42 dagers boring er bl.a. 6500 tonn CO 2 ifølge boresøknaden . (Heidrun).  Equinor boresøknad i sin helhet
diesel bn