tana

Her  kommunens kompaktor i Hagelin den tiden den engang var i bruk for å presse sammen søppel på land ved Dalabukta. Den avfalls-tiden er slutt. Redskapen her het Tana og  er laget i Finland samt  var 30 tonn tung. Den ble forsøkt gitt bort til en pris av 1 krone, men måtte skjæres i filler med brenner. Rykter sier at den rygget over en bil som var her med søppel. Bilen skal ha vært forvandlet til bølgeblikk. ( Arkiv BN) )