nordn

Politiet i Møre og Romsdal opplyser klokken 20:10 onsdag : Hurtigruta MS Nordnorge, har mottatt en melding inn til skipet som har medført at skipet som ligger i Ålesund er evakuert. Den er på vei nordover.  Passasjerene er samlet på hotell i sentrum, mens undersøkelser på skipet pågår. Hurtigruta ligger ved Skansekaia på bildet. ( Foto: Webkamera Fjellstua Aksla)

6000

I melding til media skriver Hurtigruten følgende: «MS Nordnorge mottok tidligere i kveld en anonym telefonsamtale som i verste fall kan oppfattes som en trussel. Vi har ingen indikasjoner på at dette er reelt, men som et føre-var-tiltak kontaktet skipet politiet. Politiet vil nå foreta undersøkelser.( Klokka 23.15 gikk Nordnorge fra kai pg fortsatte norover etter at saken var oppklart fra politiets side og den går rett til Trondheim.)  Foto Skansekaia Ålesund / BN arkiv)

nordnorge t r h

Etter sløyfingen av Molde og Kristiansund , er " Nordnorge" i rute fra Trondheim og går derfra kl 12.45 .( Webkamera Trondheim)