gamle nl kirke

Alt i 1875 ble det vedtatt å bygge ny kirke på Nordlandet. Det tok tid, og steinkirken ble innviet 13. desember 1914. Gammelkirken på samme sted  er vanskelig å finne noe om. Den var 6 kantet og ble solgt på auksjon og revet kanskje allerede på slutten av 1800 tallet. Her er et gammelt bilde som viser denne kirken og bebyggelsen rundt . Det er grissent med vei og hus oppover der Dalegata mot " tunnelen"  går i dag. ( Foto: Universitetsbiblioteket i Vestland)