14 b foers

Det er kolonnekjøring med følgebil på Atlanterhavsveien fra klokken 20 noen kvelder. Det asfalteres på strekningen Kårvåg - Vevangstraumen bru. I kveld stod sørlige stoppepunkt her 150 meter sør for fiskebruene . ( BN)

14 a

Det er asfaltert 2,6 kilometer fra Kårvåg og ut til Geitøya /Håholmkaia . Det er veldig mye utstyr her, og det går unna. ( Foto: BN)